De nieuwe generatie medewerkers gaat hard, schakelt snel en wordt door purpose en passie gedreven. Hèt nieuwe elan waar iedere organisatie naar op zoek is in dit dynamische digitale tijdperk. Benodigde kennis en competenties veranderen waarbij creativiteit, flexibiliteit en wendbaarheid de nieuwe constante zijn.

Deze passie, dit vuur heeft iedere organisatie nodig om vooruit te komen. Het is een drijvende kracht voor innovatie. Grenzen tussen werk en privé zijn vervaagd en lopen qua tijd, plaats en sociale omgeving door elkaar. Vol overgave stort men zich op werk, projecten, opdrachten…op het leven zelf. Tot het vuur vaak na korte tijd al begint te doven, met ineffectiviteit, ziekte of vertrek tot gevolg. Een verlies voor zowel professional als organisatie.

OUT-OF-THE-BOX, OUT OF THE OFFICE
Er is grote behoefte aan ruimte en aandacht om in eigen tempo, op eigen voorwaarden persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Uit de dagelijkse sleur of hectiek. En deze behoefte op de werkvloer neemt toe. In 2020 omvat deze doelgroep 40% van de beroepsbevolking.

CONG Club biedt deze ruimte. En helpt de nieuwe generatie invulling te geven aan persoonlijke groei en (werk)plezier, waardoor ze het maximale uit zichzelf halen en met positieve energie bij uw organisatie aan de slag gaan èn blijven!

BREATHE IN THE GOOD SHIT, BREATHE OUT THE BULLSHIT
Het coachen, ontwikkelen, aantrekken, binden en boeien van medewerkers krijgt vaak los van elkaar aandacht waardoor samenhang ontbreekt. Daarnaast lopen er de nodige verandertrajecten zoals Agile werken, digitale transformatie. Initiatieven om te komen tot verbetering zijn daarbij vaker incidenteel dan structureel en nauwelijks in lijn met de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. De ‘WHY’ verdwijnt naar de achtergrond.

CONG heeft daarom haar kennis, krachten en netwerk gebundeld en een Club concept ontwikkeld wat moderne organisaties in staat stelt integraal en structureel te werken aan deze thema’s, met gezond commercieel besef.

ONZE 3 PIJLERS: CONNECT, CARE, CREATE

CONNECT: verbinding met je zelf is de plek van waaruit we altijd vertrekken om vervolgens de connectie te maken met de buitenwereld en met elkaar. CARE: voor jezelf, voor je omgeving, wie of wat doet er nu echt toe. CREATE: maak, bouw, zing, dans en creëer toegevoegde waarde voor jezelf en voor je omgeving, design your own life. En vooral ‘have fun doing it!’. Hier geven we samen invulling aan, waarbij we de motivation cycle als leidraad hanteren.

Als externe ‘uitdager’ houden we mensen scherp en creëren omstandigheden waarin uitdagende kansen worden geboden voor zelfontplooiing en het maken van impact. Van waaruit met vertrouwen, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid wordt gewerkt. En waar plezier aanstekelijk werkt, wat voelbaar is op de werkvloer.

CONG CLUB is het verlengstuk van de HR-organisatie waarbij de koppeling naar de business en de organisatiedoelstellingen wordt gemaakt. Wij prikkelen de zintuigen en zetten de boel waar nodig op scherp. Collega’s en leiders worden betrokken en uitgedaagd om ook het beste van zichzelf te geven.

GELUKKIGERE MENSEN, BETER RESULTAAT
We faciliteren, inspireren, transformeren en vinden (werk)plezier echt heel belangrijk. Omdat gelukkige mensen creatiever, innovatiever en sterker zijn en het beste resultaat dan vanzelf volgt. Wij meten en sturen o.a. op:

  • Meer innovatiekracht;
  • Hogere medewerkertevredenheid;
  • Hogere retentie van kennis en capaciteit;
  • Lager verloop;
  • Minder verzuim.

Van dat verzuim heeft 60% tot 80% niets te maken met ziekte,
maar met demotivatie, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid.

Global, Social, Diverse
CONG heeft de nieuwe generatie medewerkers en opdrachtgevers met hun professionele én persoonlijke behoeften tot het hart van haar bedrijfsvoering gemaakt. Dat begint met oprechte interesse voor de drijfveren en ambities van de individuen en organisaties waarmee CONG samenwerkt. Wij zijn erop gespitst om te weten wat een professional beweegt en wat er binnen een organisatie écht speelt.

Een CONG CLUB membership laat zien dat je ècht wil investeren in de professionele en persoonlijke groei van je mensen.

Spreekt ons concept je aan? Then ‘let’s talk!’
We wisselen graag met je van gedachten over je uitdagingen en hoe je het ontwikkel-, vitaliteit- of DI-budget ook anders effectief kunt inzetten.

Cora van Ingen – Creator of CONG Makes IT Feel Good

www.cong.nl